Criterios de Intervención Arquitectónica
Criterios de Intervención Arquitectónica

Criterios que deben rexir no proxecto e obra das rehilitacións, novas construccións e calquera outra actuación que se acolla ao Programa Leader +.

- Criterios de Intervención Arquitectónica