Euroeume PRODER
Euroeume PRODER

Resumo do programa PRODER xestionado por Euroeume entre os anos 1998 e 2001. Incl˙e un resumo dos proxectos subvencionados e do reparto sectorial dos fondos.

- Euroeume PRODER