galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
novas
Asamblea Xeral 26 de Xuño
Asamblea Xeral 26 de Xuño
29/06/2018
O pasado 26 de Xuño celebraouse a Asamblea Xeral de EuroEume Ordinaria e Extraordinaria. Nesta última modificaronse os Estatutos.Se na A.X. Ordinaria aprobaronse as contas de 2.017 e o orzamento de 2.018.
Na Extraordinaria modificaronse os Estatutos adaptándoos a nova realidade da entidade.