galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
Plan estratéxico
Desenvolvemento 00-07
pagina anterior páxina 2 de 7 pagina siguiente


EIXO 1: ESTRATEXIAS TERRITORIAIS DE DESENVOLVEMENTO RURAL, INTEGRADAS, DE CARÁCTER PILOTO


ESTRATEXIA HORIZONTAL: FOMENTO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES


ESTRATEXIA 1: INTEGRACIÓN COMARCAL, DINAMIZACIÓN SOCIAL E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA

PROGRAMA 1.1: DOTACIÓN E MELLORA DE SERVICIOS Á POBOACIÓN LOCAL

Medida 1.1.1: Dotación de servizos asistenciais dirixidos á terceira idade e de atención aos nenos
Medida 1.1.2: Mellora da mobilidade da poboación e a información comarcal
Medida 1.1.3: Estímulo á creación de servicios mancomunados

PROGRAMA 1.2: VERTEBRACIÓN E DINAMIZACIÓN SOCIAL

Medida 1.2.1: Reforzamento do tecido asociativo
Medida 1.2.2: Apoio á cohesión social e novas oportunidades de ocio
Medida 1.2.3: Recuperación de edificacións para usos sociais

PROGRAMA 1.3: CONSOLIDACIÓN (FOMENTO) DA IDENTIDADE COMARCAL

Medida 1.3.1: Realización e difusión de estudios sobre o patrimonio natural, histórico e cultural da zona
Medida 1.3.2: Promoción da cultura comarcal mediante actos sinalados e apoio a novas expresións lúdicas e culturais
Medida 1.3.3: Fomento do interese polo patrimonio cultural da zona entre a poboación máis nova

PROGRAMA 1.4: PROMOCIÓN DUNHA CONCEPCIÓN INTEGRADA DO TERRITORIO

Medida 1.4.1: Impulso da integración do territorio LEADER a través do realzamento do río Eume como elemento vertebrador
Medida 1.4.2: Vertebración do espacio a nivel comarcal